Dostava širom Bosne i Hercegovine – ROCK YOUR IDENTITY!

Uslovi kupovine i korištenja

Uslovi korištenja

Creative MD d.o.o. sa sjedištem u Tuzli (U daljem tekstu Creative MD d.o.o.) je vlasnik i izdavač internet stranice / web prodavnice pod imenom rockshop.ba. Skup usluga koje pruža Creative MD d.o.o. na domeni rockshop.ba je: organizacija prodaje, promocija i prezentacija robe u vlasništvu firme Mit-Alex d.o.o. Tuzla, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta. Korištenjem internetske stranice rockshop.ba smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i saglasni s navedenim Uslovima korištenja, Uslovima prodaje i Izjavom o povjerljivosti podataka.

 

Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uslovima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni sa ovdje iznesenim uslovima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica u skladu sa tim uslovima. Korisnik je saglasan da je korištenje internetskih stranica rockshop.ba isključivo na njegovu odgovornost. Creative MD d.o.o. kao ni jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način garantovati da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti mogu garantovati za posljedice korištenja ove internetske stranice ili tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko ovih internetskih stranica.

 

Korisnik se slaže i potvrđuje da Creative MD d.o.o. nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku. Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

 

Creative MD d.o.o. ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove internetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža Creative MD d.o.o. na ovoj web stranici. Također, korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje stranice rockshop.ba te za sve troškove povezane s tim.

 

Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti Creative MD d.o.o.

 

Creative MD d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uslova korištenja internetske stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, pa savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informisani o eventualnim promjenama.

 

Također, Creative MD d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, Creative MD d.o.o. može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. U slučaju da dođe do promjene Uslova korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća Uslove korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku.

 

Svaka eventualna izmjena ili brisanje Uslova korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama rockshop.ba. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama Uslova, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena. Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu rockshop.ba isključivo u skladu s propisima Republike Bosne i Hercegovine kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korištenjem internetskih stranica rockshop.ba od strane korisnika smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem tih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Uslovima korištenja.

 

Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Creative MD d.o.o. zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika. Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja Creative MD d.o.o. objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica rockshop.ba da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija.

 

Creative MD d.o.o. zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika. Materijali koji se nalaze na internetskim stranicama rockshop.ba u vlasništvu su kompanije Creative MD d.o.o. te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Creative MD d.o.o. je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice rockshop.ba neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjeno je bilo kakva kopiranje, prijenos, distribucija, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja Creative MD d.o.o. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice rockshop.ba u cijelosti ili djelomično.

Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala. Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da će obeštetiti Creative MD d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova. Isto se odnosi i na njezine podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. Pod tim se podrazumijevaju i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika. Creative MD d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku i zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje lozinke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje Creative MD d.o.o. smatra neprihvatljivim.

Također, Creative MD d.o.o. može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uslova od strane korisnika. U slučaju ukidanja lozinki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti Uslovi koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. Creative MD d.o.o. nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama rockshop.ba.

 

Creative MD d.o.o. se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice rockshop.ba.

U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Creative MD d.o.o. U slučaju da je neka od stavki ovih Uslova korištenja ništavna, takva ništavnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, te će preostali dijelovi ovih Uslova će ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uslova korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Osobama mlađim od 14. godina zabranjeno je korištenje internetske stranice rockshop.ba. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Tuzli i rješava se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine.

Prihvaćanjem Uslova korištenja smatra se da je korisnik upoznat s tehničkim podacima proizvoda (sastav, dimenzija, način održavanja).Posjetom stranici rockshop.ba smatra se da je korisnik ove Uslove korištenja u cijelosti pročitao.

 

Uslovi prodaje

 

Cijene

Cijene proizvoda i usluga istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u konvertibilnim markama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave, osim ukoliko nije drugačije napisano kod same robe, ili ukoliko iznos kupovine ne prelazi 300,00KM. Cijene, uslovi plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Samostalno dizajniran proizvod

S dobrom namjerom rockshop.ba omogućuje svim svojim posjetiteljima jednostavno dizajniranje vlastitog proizvoda. Posjetitelj jamči da je upoznat sa Zakonom o autorskim pravima te da datoteka (file)  koju šalje na naš poslužitelj (server) je njegovo autorsko djelo u njegovom vlasništvu te ne predstavlja tuđe, registrirano vlasništvo ili sliku za koju nema odobrenje upotrebe od njegovog pravog vlasnika / autora.

Slanjem datoteke posjetitelj dozvoljava kompaniji Creative MD d.o.o. da finalni proizvod prikaže u sklopu svojih web stranica, web stranica tvrtke, društvenim mrežama ili u svrhu promoviranja web trgovine. Web prodavnica rockshop.ba neće izraditi proizvod s motivom koji propagira nacionalnu, vjersku ili seksualnu diskriminaciju, kao ni proizvod koji koristi registrirani zaštitni znak BRENDA / proizvoda. Web prodavnica rockshop.ba niti u jednom trenutku ne postaje vlasnik poslane datoteke (filea), te se ograđuje od bilo kakve odgovornosti za vlasništvo nad poslanim sadržajem.

 

Dostava

 

Troškovi dostave (ukoliko postoje) priopćavaju se prilikom naručivanja i prikazane su na stranici prije zaključenja kupovine.

Web prodavnica rockshop.ba zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uslovima.

 

Načini plaćanja

Naručenu robu moguće je platiti:

Prilikom preuzimanja robe, dostavljenu od autorizovanog kurira, na adresu kupca navedenu u procesu naručivanja robe sa web prodavnice rockshop.ba

 

Račun

Račun za narudžbu dostavljamo u pošiljci zajedno s robom.

 

Isporuka

Kad primimo vašu narudžbu, naručenu robu predat ćemo na dostavu firmi, kurirskoj službi sa kojom imamo sklopljen ugovor.

 

Područje dostave

Robu dostavljamo na cijelo područje Republike Bosne i Hercegovine, osim na područja koja nisu obuhvaćena prometnicama niti standardnim dostavnim službama i načinima isporuka roba.

 

Trošak dostave

Trošak dostave je 9,99 KM i uredno je istaknut na internet stranici, u sklopu Košarice, prije zaključivanja narudžbe. Ukoliko je iznos narudžbe iznad 300KM, trošak dostave ide na trošak prodavca.

 

Vrijeme isporuke

Sve autorizirane narudžbe predajemo dostavnoj službi najkasnije u roku 48h. Autorizirane narudžbe su one narudžbe koje je kupac potvrdio unoseći svoje podatke tokom procesa naručivanja robe sa web prodavnice rockshop.ba (odnosi se za pošiljke koje se plaćaju kod preuzimanja). Nažalost nismo u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane dostavne službe.

 

Za svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po prijemu pošiljke. U skladu sa o obligacionim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti.

 

Ako primatelj ne postoji na navedenoj adresi ili je adresa nepoznata, dostavna služba će pokušati stupiti u kontakt s primateljem kako bi se dogovorili o tačnom vremenu i eventualno drugoj adresi dostave. U slučaju nemogućnosti isporuke pošiljka se vraća nama. Obavezujemo se da ćemo vašu narudžbu pravovremeno isporučiti, ukoliko ste vaše podatke ispunili u potpunosti tačno i istinito, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti, dužni smo kupca obavijestiti pisanim putem, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.

 

Reklamacije

 

Reklamacije se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje.

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, reklamaciju pošaljite na adresu: Mit-Alex d.o.o, naselje Slatina 9, 75000 Tuzla ili na e-mail: info@mitalex.ba

 

Vidljiva vanjska oštećenja ambalaže ili robe obavezno je prijaviti uposleniku dostavne službe.

 

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

 

Sve prigovore sukladno čl.2 Zakona o zaštiti potrošača (Sl.Glasnik BiH 25/2006 i 88/2015)     možete poslati putem pošte ili e-maila.

Ostali načini podnošenja prigovora :

Na adresu: Mit-Alex d.o.o,naselje Slatina 9, 75000 Tuzla

 

Na e-mail adresu: info@mitalex.ba

 

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana prijemu prigovora. U suprotnom se možete obratiti tržnoj inspekciji  ili Udruženju za zaštitu potrošača.

 

Ukoliko prihvaćate Uslove korištenja, prihvaćate i Opće uslove poslovanja kao i Uslove prodaje.

 

Creative MD d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uslova i pravila bez prethodne najave. Uslovi poslovanja su sukladni zakonima Republike Bosne i Hercegovine. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je sud u Tuzli.